Skip to main content

Undervisningsevaluering

Evaluering er vores interne værktøj og hjælper os med at videreudvikle vores undervisning, så vi hele tiden kan holde fokus og udfordre os selv som undervisere.

Skibhus Friskole evaluerer en gang om året, og en faggruppe om året.

De humanistiske fag:

Dansk, engelsk, tysk og livsoplysning (historie, religion og samfundsfag).

De naturfaglige fag:

Matematik, biologi, geografi, N/T, fysik/kemi.

De praktisk/musiske fag:

Krea, drama, musik, idræt og madkundskab.

Næste evaluering, for de humanistiske fag, er sat til 30. juni 2023

Undervisningsevaluering 2023Undervisningsevaluering 2022