Skip to main content

Undervisningsmiljøvurdering

På Skibhus Friskole er trivsel og fællesskab en vigtig del af hverdagen. Skolen skal være et trygt sted for alle og skolens personale gør hvad de kan for at være gode rollemodeller for vores elever.
Vi har fokus på børnenes ressourcer og alle grupper arbejder løbende med trivsel og sociale spilleregler.
Gennem hele skoleåret arbejdes der med tiltag, der kan fremme trivsel for alle på skolen:

 • Gruppelærerene arbejder løbende med sociale kompetencer og socialt liv i gruppen.
 • Gruppelærerenes mål er at styrke selvværd, udvikle handlemuligheder og udvikle handlemuligheder, så eleverne kan træffe fornuftige valg.
 • Gruppelærerene hjælper eleverne med at sætte ord på følelser og forstå andres følelser.
 • Elevens trivsel er et fokus punkt ved alle samtaler og skolens reagerer øjeblikkeligt på bekymringer.
 • Alle elever ved hvor de kan finde en voksen.
 • Der er altid minimum en gårdvagt i pauserne.
 • Voksne griber ind hvis tonen eller opførsel ikke er i orden. 
 • Der er to lærere i en stor del af undervisningen.
 • Skolen opfordrer forældre til at læse og følge ”Fri for mobberi”s 5 tips til forældre
 • Grupperne udarbejder fælles klasseregler, hvis gruppelæreren vurderer at der er behov for det. Reglerne kan ændres og debatteres efter behov.
 • Grupper forberedes på nye elever i god tid og modtagelse forberedes, så nye elever føler sig velkomne i gruppen. Ligeledes laves der altid aftaler om afsked med gruppen i forbindelse med skoleflytning.
 • Alle på skolen, forældre, personale og elever, har et fælles ansvar for at alle føler sig mødt og velkommen på skolen. Det gøres ved at sige godmorgen, farvel og tak for i dag, vi ses i morgen osv.
 • En gang om året udarbejdes en trivselsmåling