Skip to main content

Tilsyn

Skolens bygger på 4 grundbegreber – tryghed-musik-faglighed og kreativitet. Undervisningen er bygget op omkring disse 4 pædagogiske overvejelser, og det er helt tydeligt at skolen til fulde lever op til det. Eleverne er engagerede og positivt medlevende i undervisningen, der varetages af yderst kompetente voksne. 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev med skyldigt hensyn til fællesskabet. Der er en oplevelse af god og respektfuld dialog lærer og elev imellem, hvor der er plads og rum til den enkelte. Der hersker en god stemning på skolen, hvor man som besøgende føler sig særdeles velkommen. 

Skibhus Friskole er en dejlig skole at besøge. 

Med venlig hilsen
Jørn Christensen
Tilsynsførende for Skibhus Friskole

Tilsynsrapport 2021/2022Tilsynsrapport 2020/2021