Skip to main content

Lysten til at prøve

– uden prøver

På Skibhus Friskole mener vi, at skoletiden skal være grundstenen til et liv, hvor læring er drevet af lyst og bliver en del af alt, vi gør. Ligesom alle andre grundskoler i Danmark forpligter vi os naturligvis til at leve op til Folkeskolens formål, men faktisk mener vi, at vi leverer endnu bedre undervisning end det, når vi fokuserer på at skabe en læringskultur fremfor en præstationskultur.

På Skibhus Friskole vil eleverne møde engagerede og nærværende voksne, der brænder for læring, er nysgerrige, opmærksomme og eksperimenterende, og som nyder at være sammen med eleverne. De voksnes tilgang til læring skal inspirere og motivere eleverne og skabe rum til kreativitet og selvstændighed.

I stedet for karakterer og afgangsprøver* anvender vi andre former for evaluering, som sikrer, at vores elever oplever en konstant faglig, social og personlig udvikling. Eleven beskrives altså løbende ud fra sine kompetencer – ikke ud fra én type test på én bestemt dag. Den evaluering kan vi kun lave, fordi kender hver enkelt elev godt, og fordi prøvefriheden giver mulighed for at se eleverne som individer med forskellige behov og potentialer.

På Skibhus Friskole får de dimitterende eleverne derfor en fyldestgørende udtalelse med sig. I udtalelsen beskrives elevens faglige kunnen, praktisk/musiske kompetencer samt sociale og personlige kvaliteter. Denne udtalelse giver adgang til præcis de samme uddannelser, som et afgangsbevis fra andre grundskoler, men den bygger på en individuel vurdering af elevens uddannelsesparathed, som vi laver i samarbejde med kommunens UU-vejleder, når eleven går i 8. klasse.

Herefter kommer eleven til optagelsesprøve på sit ønskede uddannelsessted. På gymnasierne består prøven af 4 dele; dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I forbindelse med prøven er der også en samtale med en uddannelsesvejleder fra uddannelsesstedet. Skolen har adgang til tidligere års optagelsesprøver og kan derfor forberede eleverne bedst muligt på prøven.

Vi har løbende samtaler med UU-vejlederen, hvilket sikrer, at vores elever sendes videre på bedste vis.

For hos os handler det om at skabe rammer for læring, der bygger på tryghed og fordybelse, og som fremmer elevens lyst til at lære og vokse. På den måde sikrer vi, at vores elever sendes videre på bedste vis.

*Herunder også afgangsprøve i de praktisk/musiske fag i 8. klasse