Skip to main content

Indmeldelse

Indmeldelse

Forælder 1 (betaler)

Forælder 2

 

Elev

 

Skolefritidsordninger (SFO)

 

Samtykke

Skolen gør opmærksom på, at dette samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes. Der skal rettes skriftlig henvendelse til skolens kontor herom.

 

Eleven må hentes af

 

Priser mm.

De aktuelle priser kan findes på hjemmesiden – www.skibhusfriskole.dk.
Der betales første hverdag i måneden -12 måneder om året.
Såfremt der er ønske om at udmelde sit barn, skal dette gøres skriftligt og afleveres til skolens kontor. Skolen gør opmærksom på, at vi har et sæt retningslinjer for opsigelsesvarsel mv., som fremgår af skolens hjemmeside – www.skibhusfriskole.dk.

 

Samtykker + personoplysninger

Oplysningspligt om indsamling af personoplysninger v elever og forældre kan ses på skolen hjemmeside - www.skibhusfriskole.dk.

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på indmeldelsen, hvis der er fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive under på indmeldelsen. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.

Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom.

 

OBS

Ved indmeldelse/indskrivning skal der betales et administrationsgebyr, pr. familie, på kr. 500,00. Gebyret indbetales til Nordfyns Bank: Reg. 6866 kontonummer 0001095072. Besked ved overførsel: Barnets navn + årstal for skolestart 20xx.

 

Underskrift af indmeldelse

Når du trykker på "Send indmeldelse" forneden, modtager vi indmeldelsen, og går straks i gang med behandling af denne. Inden for få dage modtager forældremyndighedsindehaver(e) en mail, med link til digital signatur af indmeldelsen. Først da er indmeldelsen bekræftet.