Skip to main content

Priser

Skolepenge

Skolepenge: kr. 1.565,00
Der ydes søskenderabat: 25% for 2. barn og 50% for 3. barn
Obligatorisk lejrskole: kr. 100,00
Madkundskab: kr. 35,00
ForårsSFO: kr. 2.200,00

SFO

Skolefritidsordninger: SFO (0. til 3. kl. trin)
Morgen SFO (tidsrum 07:00 – 08:15): kr. 337,00
Eftermiddags SFO (tidsrum 12:00 – 17:00): kr. 1.250,00
Man kan mixe moduler efter behov.

Skolepenge betales for 12 måneder pr. skoleår. Dvs. at juli måned er sidste betalingsmåned i skoleåret også for de elever, der går ud efter 8. eller 9. klasse.
Skolepenge + lejr udgør for 0.-9. klasse 19.980 kr. årligt.

SFO betales for 12 måneder pr. skoleår. Dvs. at juli måned er sidste betalingsmåned i skoleåret også for de elever, der går ud efter 3. klasse.
SFO udgør for 0.-3. klasse, Morgen SFO 4.044 kr. årligt – Eftermiddags SFO 15.000 kr. årligt.

Barnets forældremyndighedsindehaver(e) hæfter for betaling af skolepenge/SFO.

Betaling af skolepenge SKAL ske via PBS.

Betaling af skolepenge + SFO skal ske via PBS, som du/I skal tilmelde, enten via netbank (ved modtagelse af girokort) eller via nedenstående link.

Betaling

PBS.nr.: 5219043
Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: Står på girokort

Betaling: Forud inden den 1. i måneden via PBS.

Hvis der ikke betales via PBS opkræves et månedligt faktureringsgebyr på 75,00 kr.
1. Rykkergebyr: 100 kr.
2. Rykkergebyr: 100 kr. Herefter overgår man til Inkasso uden yderligere varsel.
Frist for udmeldelse: En måneds varsel / løbende måned + en måned. (Udmeldelse skal ske skriftligt.)
Da betaling er beregnet og fordelt over hele skoleåret, kan udmeldelse ikke ske til udgangen af juni.

Deltagelse i de af skolen arrangerede ture er obligatoriske, idet disse anses som et led i undervisningen.

Gå til betalingsservice

Fripladstilskud

Man kan søge om fripladstilskud én gang om året (september). En friplads i friskole-regi betyder ikke, at man bliver fri for betaling af skolepenge, men at der er tale om et tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen af henholdsvis skolepenge og/eller SFO-betaling.
For SFO gælder det at der kan søges til børn på klassetrinene 0.kl. – 3.kl.

Man vil få en lille procentdel af sine årlige skolepenge retur, afhængig af forældrenes årsindkomst. Det er ikke skolen, der bestemmer, hvor meget de enkelte forældre kan få i fripladstilskud.

Skolen får besked fra Fordelingssekretariatet i løbet af december måned, om hvem der er berettiget til tilskuddet og hvor meget den enkelte kan få. Skolen administrer udbetalingen af tilskuddet som forgår over 3 rater – januar, februar og marts.