Skip to main content

Det kreative frø

– de praktisk/musiske fag

På Skibhus Friskole lægges der vægt på kunst og kreativitet, og her prioriteres de kreative praktisk/musiske fag, fordi det giver gevinst på udviklingskontoen!

Vi lever jo af produktivitet og ideudvikling. Og sådan som skolen er indrettet i dag, så er der dæleme ikke mulighed for at udvikle ideudvikling. Vi snakker om kreativitet, men vi kvæler den stort set hele tiden. Så derfor er den kunstneriske retning sindssygt vigtig at få på plads igen.”
– Hjerneforsker Kjeld Fredens.

Med udgangspunkt i et ønske om at styrke ideudviklingen, kreativiteten og produktiviteten, som hjerneforsker Kjeld Fredens efterspørger i nutidens skole, vil Skibhus Friskole i samarbejde med eleverne, forældrene, det kreative miljø m.m. tilbyde en undervisning i øjenhøjde, der med et bredt kunstnerisk fokus, skal være med til at skabe åbenhed, fællesskab, selvtillid og succes. Her skal kreativiteten ikke kvæles – den skal vandes, plejes og have lov til at gro!

Undervisningen i fagene musik, drama og billedkunst søger at give eleverne de rette værktøjer til at indgå i inkluderende samarbejdsformer, være fokuserede, og at styrke evnerne til at håndtere dagligdagen på en sjov og nytænkende facon, samt højne fagligheden i de kreative, såvel som de almene fag. Det er ’learning by doing’ og med hænderne i alt, og bl.a. med et undervisningssamarbejde med naboen 1748 – HF Flow, der også tilbyder deres kursister undervisning indenfor de kreative fag og aspekter fx musik, teater, film samt og design.

Det opleves som gavnligt, både psykisk og fysisk, at give rum til at tænke anderledes – og med dette undervisningskoncept sigtes der mod at give plads til alle slags mennesker og alle slags udtryk.

I drama bliver eleverne introducerede til den dramatiske proces, danske og udenlandske teater- og filmtraditioner, manuskriptskrivning, scenografi m.m., og er bl.a. også selv være med til at skabe en forestilling, hvor hele skoleårets undervisning inddrages og luftes med masser af succesoplevelser på de skrå brædder. Her skal eleverne lære sig selv og hinanden at kende gennem teater- og dramauniverset. De skal lære at improvisere, være trygge foran andre, at respektere og acceptere forskelligheder, at huske tekster og at optræde. Scenetæppet vil blive trukket fra, prøverummet blive åbnet, kulisserne blive udforsket, og scenografien vil blive gjort så håndgribelig og manuskripterne så levende som muligt. Her arbejdes der på at gøre scenekanten et springbræt til en ny verden af energisk frihed, handlen og samhørighed, hvilket opleves som en ekstra bonus i forhold til trivsel samt den videre færden i verden fremover.

Musik skal føles, gøres, høres og mærkes, og på Skibhus Friskole bygges faget op omkring de tre kreative grundpæle: skaben, udøvelse og forståelse. Elevernes skaberkræfter og musikalske interesser vil legende blive udviklet og vækket gennem fællesskabet, hvor der plads til alle livets toner, deres betydninger og udtryk – både de små, store, runde, bløde, højlydte, skæve, sjove, smukke, skingre og klingende. Der vil blive lagt vægt på at kunne fordybe sig, at være medskabere, og hvad det vil sige at lytte, for ved at lytte til sig selv og andre tros der på, at man opnår en bedre forståelse og fornemmelse for verden som helhed. Musikken vil bl.a. blive brugt som terapeutisk middel, hvor fx samklangens og sammenspillets afstressende, glædesskabende og fællesskabende effekter ved tempoer, rytmer, toner og stemninger gøres til et ekstra skud hverdagsvitaminer og bringer undervisningen ned i øjenhøjde. Eleverne vil blive inddragede i musikkulturen og introducerede til traditioner inden for både dansk og udenlandsk musik, ligesom der arbejdes med analyse, sang og udførelse af det musik, der er aktuelt lige nu og her.  Med dem direkte i hænderne læres instrumenternes grundlæggende opbygning og muligheder, og  ved spændende tværfaglige lydcollageprojekter m.m. kan alle være med og byde ind med noget.

I billedkunst er alle livets farver på paletten, omverdenen er lærredet og fantasien har ingen grænser! På Skibhus Friskole arbejdes der via kunst, design og håndværk på at folde alternativerne ud og sammen med eleverne at give et indblik i produktivitet, idegenerering, proces og metode. Rummelighed, trivsel og fordybelse er kernepunkter, og eleverne udfordres i trygge rammer med alle slags materialer, som kan være med til at udvikle de motoriske og kropslige fornemmelser og evner. Gennem fælles arbejde og almenforståelig undervisning skabes et miljø, der skal være rart for selvværdet og fællesskabsfølelsen. At se et projekts små dele og løbende tilføjelser vokse, ændre sig og stykke for stykke samles til et helt billede, skaber hele mennesker, der ved, de kan kreere resultater og få positive oplevelser ved egen og andres farverige kunnen.

Undervisningen vil inkludere en bred vifte af grundlæggende kundskaber indenfor kunst, design og håndværk bl.a. farvelære, tegning og maleteknikker, og så har eleverne hænderne på og i alt, der kan samles til æstetiske samt praktiske værker og brugskunst bl.a. ler, træ, stof m.m. Alle vil være en stor del af at sætte præg på skolen og omgivelserne, og vil også arbejde med projekter på tværs af fagene.

Skibhus Friskole arbejder for at så frøene og se dem spire ved at tilføje undervisningen en unik tilgang og fokus på de praktisk/musiske fag. Med musikken, billedkunsten og dramaen i bagagen søger Skibhus Friskole at ruste til langt mere end at overleve livet. Her leves det fuldt ud i alle dets kreative aspekter!