Skip to main content

Mål og undervisningsplaner

Skibhus Friskole følger Fælles Mål for Folkeskolen og de vejledende læseplaner for fagene.

Mål for alle fag kan findes her.

Skibhus Friskole er en karakter- og prøvefri skole, men vi evaluerer løbende vores elever. 

 Vi går højt op i vores elevers læring, og det er vigtigt at kende deres faglige standpunkt og tage kærlig hånd om deres fortsatte udvikling. Den løbende evaluering er et vigtigt redskab for os, når vi skal målrette undervisningen direkte til eleven.

På Skibhus Friskole har vi samlæste klasser og referer til klasserne som grupper. Det betyder at der i vores fem grupper rummes to klassetrin. 

Det er en stor styrke på vores skole, at vi har små klasser. Samtidig får vores elever rigtig meget ud af at lære med hinanden. Vi underviser derfor hele klassen i de samme temaer, men differentierer efter kunnen og klassetrin. Eleverne kan altså godt arbejde med samme tema, men der vil blive stillet forskellige krav til deres individuelle arbejde med emnerne.

Livsoplysning og naturfag

På Skibhus Friskole har vi samlet fagene historie, samfundsfag og kristendomskundskab i faget livsoplysning. Sammenlægningen af fagene øger den samlede forståelse hos eleverne, da det skaber en rød tråd, naturlig tværfaglighed og fleksibilitet, som hjælper eleverne til en bedre helhedsforståelse.
Det samme gør dig gældende med faget naturfag, som dækker over biologi, geografi og natur/teknik

Livsoplysning og naturfag følger Fælles Mål og vejledende læseplaner for henholdsvis historie, kristendomskundskab og samfundsfag, og biologi, geografi, og natur/teknologi.